استوپر

توضیحاتی درباره جزییات محصول

استاپر پاركينگ در گروه تجهيزات پاركينگي قرار دارد
و به منظور متوقف كردن خودرو ها و مشخص كردن مكان پاركينگ اتومبيل ها از هم ،درون پاركينگ نصب مي شود .

به دليل كيفيت مواد استفاده شده در توليد استاپر ،اين محصول مقاومت بسيار بالايي داشته و در بازده زماني طولاني دچار سايش نميشود

متوقف كننده خودرو يا كار استاپر (car estoper) با طراحي منحصر به فرد مانعي مناسب در سطوح شيب دار براي جلوگيري از لغزش و ثابت نگه داشتن خودرو مي باشد

        

0%